Skip to main content
Share
Favorite

22
RESULTS

texts 22
COLLECTION
TOPIC
Australasian Antarctic Expedition (1911-1914) 7
Antarctica 4
Missions -- Periodicals, Art galleries, Commercial -- New York, Australasian Mission 3
17 grudnia 2012 SYDNEY 2
Anita Musiał tel. (022)208 28 33/26 2
Australasian 2
Australasian Antarctic Expedition, 1911-1914 2
Certyfikat prezentacji pt After-Crisis Relation between General Condition and Liquidity Management: Financial Liquidity Investment Efficiency Model (FLIEM) Use to Diagnose Polish Economics Standing na 25 konferencji Australasian Finance and Banking Conference 2
Conopidae 2
Diptera 2
Trener: dr hab. Grzegorz Michalski 2
adres email: Grzegorz.Michalski@gmail.com lub: Grzegorz.Michalski@onet.pl adres strony internetowej: http://michalskig.com/ 2
b) definicja i znaczenie 2
b) definicja poziomu płynności finansowej. 3. Pomiar poziomu płynności finansowej: a) statyczne miary płynności 2
b) korekty miar płynności 2
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów. 6. Zarządzanie należnościami: a) ocena należności przedsiębiorstw 2
b) kredyt kupiecki 2
b) metoda punktowa 2
b) metody ustalania okresu spływu należności 2
b) modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola 2
b) poziom NWC 2
b) relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową 2
c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki). 9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa: a) poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych 2
c) cykl konwersji gotówki 2
c) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej 2
c) krótkoterminowe papiery dłużne. 10. Wartość płynności finansowej: a) wartość płynności finansowej 2
c) metoda standardu kredytowego 2
c) prognozowanie należności 2
c) relacja wartości płynności do jej poziomu 2
c) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej 2
d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja. 8. Zarządzanie środkami pieniężnymi: a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie 2
d) jakie czynniki wpływają na wartość płynności 2
d) określanie strategii zarządzania NWC. 5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie: a) potrzeba utrzymywania zapasów 2
d) polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie 2
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej. 4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC): a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie 2
d) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa. 2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową: a) definicje płynności finansowej i relacje między nimi 2
e) faktoring należności 2
e) warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami 2
entomology 2
f) sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja. 7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego: a) metody analizy ryzyka kredytowego 2
fax (022) 211 20 90 norbert.saks@akademiamddp.pl 2
które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. • Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa. • Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi 2
które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Adresaci szkolenia: Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa 2
którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy. Program 1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową: a) cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa 2
mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami 2
model Beranka 2
model Millera-Orra 2
model Stone’a) 2
oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych 2
pracownikach JST oraz wszystkich 2
species novae 2
tel. do trenera: +48503452860 lub: +48717181717 2
właścicielach przedsiębiorstw 2
środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: • Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi 2
"Samopomoc Chłopska" w Warszawie (Warszawa: 02/2011) 1
"Samopomoc Chłopska" w Warszawie (Warszawa: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w warunkach niepewności) Od 15/02/2011 Do 16/02/2011 2 Szkolenie otwarte IIR - Institute for International Research (Warszawa: Finanse dla niefinansistów) Od 26/05/2010 Do 27/05/2010 2 Szkolenie otwarte Centrum kompetencji FORUM (Katowice: Finanse dla menedżerów niefinansistów - BUDŻETOWANIE 2010) Od 26/10/2009 Do 26/10/2009 1 Szkolenie dedykowane – zamknięte przygotowane wraz z ROIConsulting dla HDS Polska (Warszawa: Finanse przedsiębiorstwa dla managerów niefinansowych) Od 10/08/2009 Do 11/08/2009 2 Szkolenie otwarte Akademii Leona Koźmińskiego i ROI Consulting Sp. z o.o. (Ciechanów: Budowa bilansu i rachunku zysków i strat oraz analiza wskaźnikowa w Excelu) Od 21/04/2012 do 21/04/2012 1 Szkolenie otwarte PETEKS w ramach projektu: "Skuteczny menedżer. Pakiet szkoleń dla MSP" realizowanego pod nadzorem PARP (Warszawa: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w warunkach niepewności) Od 14/03/2011 Do 15/03/2011 2 Szkolenie otwarte BOMIS (Poznań: Zarządzanie płynnością finansową) wrzesień 2005 październik 2005 luty-marzec 2006 maj 2006 8 Szkolenie dedykowane – zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla Polska Grupa Dealerów (Kraków: Finanse przedsiębiorstwa dla managerów niefinansowych) lipiec 2005 4 Szkolenie otwarte UNIVERS KONSULTING - EDUKACJA JACYNO I MODZELEWSKI (Łódź: Analiza finansowa przedsiębiorstwa) grudzień 2005 1 Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (Krutyń/Piecki: Ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych) 31 08 2006 2 08 2006 2 Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla Puratos Polska sp. z o.o. (Kostrzyn: Finanse dla niefinansistów) 09.2006 1 Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla NOVOL sp. z o.o. (Mierzęcin: Finanse dla niefinansistów) 1
(2 dni 1
(Katowice: Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji.) Od 15/12/2009 Do 16/12/2009 2 Szkolenie zamknięte dla PRAGMA INKASO S.A. (Tarnowskie Góry: Analiza finansowa przedsiębiorstw) Od 10/08/2010 do 10/08/2010 1 Szkolenie otwarte AVENHANSEN 1
(Kraków: Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji.) Od 06/09/2010 Do 07/09/2010 Od 16/12/2010 Do 17/12/2010 Od 31/03/2011 Do 01/04/2011 6 Szkolenie zamknięte "Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły" z zakresu analizy ekonomiczno–finansowej stowarzyszenia 1
(Połaniec: Analiza finansowo-ekonomiczna) Od 12/02/2010 Do 12/02/2010 1 Szkolenie otwarte ABC WoltersKluwer Polska (Warszawa: Finanse przedsiębiorstw w praktyce prawnika) Od 02/12/2008 Do 03/12/2008 2 Szkolenie zamknięte „Pomiar ryzyka projektów inwestycyjnych” dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Warszawa: Szkolenie objęło swoim zakresem większość zagadnień z zakresu studium wykonalności) Od 24/01/2011 Do 27/01/2011 4 Szkolenie otwarte ADS Consulting (Szczecin: Finanse dla niefinansistów) Od 06/01/2009 Do 07/01/2009 2 Szkolenie zamknięte dla Narodowego Banku Polskiego (Poznań: Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa) Od 16/12/2008 Do 17/12/2008 2 Szkolenie zamknięte dla Orlen Centrum Edukacji (Płock: Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji.) 2 Szkolenie otwarte HIGH 5 Training Group (Warszawa: Finanse dla niefinansistów) Od 25/10/2010 Do 26/10/2010 2 Szkolenie zamknięte wraz z PETEKS w ramach projektu: "Skuteczny menedżer. Pakiet szkoleń dla MSP" realizowanego pod nadzorem PARP dla Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni 1
(uczestnicy szkolenia m.in. z: DELPHI POLAND S.A. 1
(uczestnicy szkolenia m.in. z: INDESIT COMPANY Polska Sp. z o.o. 1
(uczestnicy szkolenia m.in. z: PKO Bank Polski S.A. 1
(uczestnicy szkolenia m.in. z: Polskie Sieci Elektroenergetyczne 1
) Od 20/09/2004 Do 10/07/2012 250 Grzegorz Michalski Grzegorz.Michalski@gmail.com | http://michalskig.com/ | t: +48503452860 1
- finansowanie zapasów 1
01-02.12.2014) we współpracy z AkademiaMDDP w Warszawie 01-02.12.2014 2 Szkolenie otwarte (SO): Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący 1
07.2006 4 Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z AVENHANSEN dla Impress Sp. z o. o. Kąty (Kąty: finanse dla niefinansistów) 08.2008 2 Szkolenie zamknięte dla Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa (Kielce: ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych) 1
09.2007 1 Szkolenie otwarte Polskie Wydawnictwa Profesjonalne / później: Wolters Kluwer Polska (Warszawa: Finanse dla niefinansistów / Analiza finansowa przedsiębiorstwa) 11.2006 2 Szkolenie otwarte ABC WoltersKluwer Polska (Warszawa: Finanse przedsiębiorstw / Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych / Zarządzanie płynnością finansową) 03.2007 06.2007 12.2007 5 Szkolenie otwarte ABC WoltersKluwer Polska w j. angielskim / konferencja Invest Yourself (Working capital management) 23.02.2008 1 Szkolenie / konferencja ABC WoltersKluwer Polska (Warszawa: Bezpieczeństwo finansowe. Obliczanie prawdziwych kosztów realizacji umowy 1
1.3. rodzaje projektów: rozwojowe 1
1.4. analiza Biznes Planów / Studium Wykonalności inwestycji/pomysłów pod kątem realizacji głównego celu działania przedsiębiorstwa 1
10-11.03.2014 2 Szkolenie zamknięte (SZ): dla Dalkia Services Sp. z o.o. 1
10.2. krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk. 10.3. konsekwencje dla skali – wielkości – zadań w projekcie. [11] Uwzględnianie analizy ryzyka prognozy w studium wykonalności finansowej projektu. Jak radzić sobie z ryzykiem i niepewnością przy konstruowaniu finansowej części studium wykonalności projektów? 11.1. analiza ryzyka projektów/pomysłów 1
10.2006 2 Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla TPSA (Paszkówka: Ocena opłacalności inwestycji z wykorzystaniem portfela inwestycyjnego) 2006 1 Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla TPSA (Kraków: Controlling finansowy i planowanie finansowe) 2007 1 Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla BIMs PLUS sp. z o. o. sp. k. (Leszno: Analiza finansowa przedsiębiorstwa: ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych) 1
10/ zarządzanie majątkiem obrotowym: a) zapasami 1
11.2. metody pośrednie uwzględniania ryzyka projektu i ich przeliczanie 11.3. analiza punktu progowego lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 11.4. analiza wrażliwości projektu lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 11.5. analiza scenariuszy lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 11.6. analiza drzew decyzyjnych 1
11.7. metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka 11.8. współczynnik zmienności 1
11.9. równoważnik pewności i stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk [12] Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wpływu ryzyka na finansową wykonalność projektu. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności: • oceny wpływu czasu na wartości pieniądza 1
12.06.2014) we współpracy z AkademiaMDDP dla Siemens Finanse 12.06.2014 1 Szkolenie zamknięte (SZ): Financial Management at Slovak University of Argiculture in Nitra 1
14-15.07.2014) Rachunkowość zarządcza a controlling (2 dni 1
16-17.06.2014) we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej dla Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 23-24.06.2014 14-15.07.2014 24-25.07.2014 9-10.06.2014 26-27.06.2014 30.06-01.07.2014 7-8.07.2014 3-4.07.2014 10-11.07.2014 16-17.06.2014 20 Szkolenie zamknięte (SZ): Zarządzanie Wartością i Wyceną Spółki (1 dzień 1
18/11/2013 - 19/11/2013 2 Szkolenie otwarte (SO): Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący 1
2 lutego 2010 w ramach projektu „Zarządzanie 1
2/ majątek i kapitały przedsiębiorstwa 1
2000 godzin w ciągu 10 lat jest to ekwiwalent 250 dni szkoleniowych 1
2003. t: 503452860 | email: Grzegorz.Michalski@gmail.com Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego 1
2004 1
2005 1
2006 1
2008 i 2007 Pięciokrotnie otrzymałem nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za działalność naukową stopnia drugiego 1
2009 1
2010 1
2011 1
2014. Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach 1
21/10/2013 - 22/10/2013 2 Szkolenie otwarte (SO): Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych 1
23-24.06.2014) Klasyfikacja kosztów i rozliczanie kosztów pośrednich. Systemy rachunku kosztów (2 dni 1
23/10/2009 1 Szkolenie otwarte dla BERNDSON (Warszawa: 10/2011 1
24-25.07.2014) Budżetowanie (4 dni 1
24/02/2014 - 25/02/2014 2 Szkolenie otwarte (SO): Budżetowanie i zarządzanie kosztami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa 1
26-27.01.2015) 1
26/11/2013 - 27/11/2013 2 Szkolenie otwarte (SO): Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący 1
27-28.10.2014) we współpracy z AkademiaMDDP w Katowicach 27-28.10.2014 2 Szkolenia zamknięte (SZ): Budżetowanie i analiza odchyleń - sterowanie budżetowe. Controlling płynności finansowej (2 dni 1
28/29 stycznia – Katowice (Prymus) 28/01/2013 29/01/2013 2 Szkolenie otwarte dla FROSTA Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych 1
3-4.07.2014 i 10-11.07.2014) Planowanie i controlling finansowy projektów inwestycyjnych – analiza opłacalność i wykonalności (2 dni 1
3/ pojęcie i rola kapitału pracującego 1
30.06-01.07.2014 1
4.3. zdyskontowany okres zwrotu 1
4.4. zaktualizowana wartość netto projektu – NPV 1
4.5. wewnętrzna stopa zwrotu projektu – IRR 1
4.6. porównanie dyskontowych modeli finansowej oceny projektów w ocenie projektów 1
4/ strategie zarządzania kapitałem pracującym 1
45-085 Opole 1
5.10. zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie operacyjnego kapitału obrotowego/pracującego 1
5.6. zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych 1
5.7. zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych (różnice w sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich – analizy przypadków) 1
5.8. zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych 1
5.9. zasada dotycząca efektów zewnętrznych 1
5/ cykl operacyjny i cykl konwersji gotówki 1
53-345 Wrocław 1
53-345 Wrocław Asystent 1
53-345 Wrocław. Data uzyskania: 20/12/2002 Uzyskane stopnie lub dyplomy: Doktor nauk ekonomicznych 1
53-345 Wrocław. Data uzyskania: 25/06/1998 Uzyskane stopnie lub dyplomy: Magister (kierunek: finanse i bankowość w zakresie finansów i bankowości) Instytucja Technikum Przemysłu Drzewnego w Jeleniej Górze. Data uzyskania: 05/06/1992 Uzyskane stopnie lub dyplomy: Technik technologii drewna (o specjalności: tartacznictwo i wyroby drzewne) 4. Doświadczenie: Ekspert 1
6.2. eksploatacji i 6.3. likwidacji. [7] Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk w zależności od konieczności wyboru problemu projektowego. 7.1. Wytworzyć samodzielnie czy kupić gotowe? 7.2. Zwiększyć zatrudnienie mniej wykwalifikowanej kadry czy skoncentrować się na innowacyjnym nowoczesnym realizowaniu zadań 1
6/ źródła finansowania 1
7-8.07.2014 1
7.4. Wynająć czy kupić na własność? [8] Szacowanie stóp kosztu kapitału lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk. 8.1. koszt kapitału własnego 1
7/ cashflow 1
8.2. koszt kapitału obcego 1
8.3. zasady szacowania składników kosztów kapitału 1
8.4. średni ważony koszt kapitału – CC lub jego odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk [9] Ryzyko projektu a koszt kapitału. 9.1. marginalny koszt kapitału – MCC lub jego odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 1
8/ decyzje zarządcze 1
9-10.06.2014 i 26-27.06.2014) Analiza finansowa projektów inwestycyjnych i badawczych (8 dni = 2 grupy po 4 dni 1
9.2. relacja struktury kapitału i kosztu kapitału 1
9.3. struktura kapitału i praktyczne wnioski z niej płynące dla szacowania parametrów studium wykonalności finansowej. [10] Określanie odpowiedniej wielkości projektu. Optymalny budżet projektu lub jego odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk. 10.1. krzywa możliwości projektowych – IOS lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 1
9/ zarządzanie zobowiązaniami i kosztami finansowania 1
A Vista Group Sp. z o.o. (11/2008) 1
ABC Wolters Kluwer business (Zarządzanie finansami 1
ADS Consulting 1
ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne 1
AP AG 1
AVENHANSEN 1
AVENHANSEN Sp. z o.o. (Finanse przedsiębiorstwa 1
Adamed 1
Adamed Sp. z o.o. (07/2008) 1
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (Katowice: 12/2009) 1
Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach 1
Akademia Leona Koźmińskiego 1
Akademia Leona Koźmińskiego (Budowa bilansu i rachunku zysków i strat oraz analiza wskaźnikowa w Excelu: 04/2011) od 1999 do chwili obecnej Autor lub współautor książkowych publikacji fachowych z zakresu zarządzania finansami. Wydawnictwa takie jak: Wydawnictw Naukowe PWN Warszawa 1
Analiza finansowa (8 dni) 1
Analiza finansowa kondycji przedsiębiorstwa 1
Analiza i ocena opłacalności oraz ryzyka projektów inwestycyjnych.) 1
Analiza opłacalności i ryzyka inwestycji: od 2008 do 2011) 1
Antarctica -- Discovery and exploration Australian 1
Aurora (Ship : Antarctic) 1
Aurora (Ship) 1
Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ). Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia 1
Australasian Antarctic expedition, 1911-1914 1
Australasian Ornithologists' Union 1
Australii (Sydney 2012) 1
BERNDSON 1
BERNDSON Sp. z o.o. 1
BIMs PLUS 1
BIMs PLUS sp. z o. o. sp. k. (07/2006) 1
BMSS 1
BNP Paribas Bank Polska SA 1
BOMIS Progress 1
BT&A Holding w Poznaniu 1
Bankowości i Inwestowania (Technical University of Kosice 1
Białka Tatrzańska 1
Birds 1
Bydgoszcz 29/11/2012 30/12/2012 2 Szkolenia Otwarte dla właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw 1
C.H.Beck Warszawa 1
CHBeck 1
CK FORUM 1
Cargill Polska 1
Cargill Polska (Warszawa: 03/2008) 1
CeDeWu 1
CeDeWu Warszawa 1
Centrum Edukacji Grupa ORLEN (Finansowa ocena ryzyka i opłacalności inwestycji: 12/2011) 1
Chinach (Macau 2011 1
Coaching grupowy (7dni) 1
Controlling finansowy w przedsiębiorstwie: od 2005 do 2012) 1
Controlling finansowy z elementami rachunkowości finansowej (8 dni) 1
DELPHI POLAND S.A. 1
DOKTOR NAUK EKONOMICZNYCH w zakresie ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1
Dalkia Services 1
Dz. U. z 2002 r. 1
EFL Europejski Fundusz Leasingowy SA 1
EFL Europejski Fundusz Leasingowy SA (Wrocław: 10/2011) 1
ELECTROLUX POLAND 1
ELECTROLUX POLAND Sp. z o.o.) 22-23.04.2013 r. 2 Szkolenie otwarte 1
Echinodermata 1
Economic Research-Ekonomska Istraživanja 1
Efektywność inwestycji w płynność finansową przedsiębiorstwa (2011-2014) 1
EmiTel 1
FRoSTA 1
Faculty of Economics Data uzyskania: 01/05/2014 Uzyskane stopnie lub dyplomy: Doktor habilitowany nauk ekonomicznych 1
Faculty of Economics) 1
Finanse dla niefinansistów) 1
Finanse w praktyce prawnika 1
CREATOR
SHOW DETAILS